Vermogensbegeleiding

Alleen verder na een overlijden brengt ook een nieuwe realiteit met zich mee. Op de eerste plaats natuurlijk emotioneel. Je moet verder in een leven zonder je partner. Met life planning kun je invulling geven aan je leven.

Maar een overlijden heeft ook een grote impact op je financiële huishouding. Wellicht komt er een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering of komen er ineens kosten voor kinderopvang waarmee je rekening moet houden. Vermogensbegeleiding biedt je mogelijkheden om rust te krijgen in je financiën en een nieuw pad uit te stippelen.

Vermogensbegeleiding heeft één belangrijk doel: zorgen voor een gevoel van gemoedsrust, zekerheid en vrijheid.

“Inzicht en overzicht in financiën, dat geeft mij rust. Er staat iemand naast die me begrijpt en me hierbij begeleidt”

Grip op je alledaagse financiën

Een overlijden is een emotionele gebeurtenis. Het is dan logisch dat je even wat minder aandacht hebt voor financiële aspecten van het leven. Het is belangrijk je zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe realiteit door te voorkomen dat je hart je portemonnee kaapt.

Een budgetcoach kan je begeleiden bij dagelijkse geldkwesties. Wilt u controle over uw financiën? Onze budgetcoach helpt u om je inkomen, uitgaven, belastingen en verzekeringen goed op een rijtje te zetten. Doordat de coach opgeleid is door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) garanderen wij deskundige vermogensbegeleiding. Hierbij streven we samen naar vermogensbehoud of groei.

Vermogensplanning

Bij een nalatenschap kan sprake zijn van plotselinge rijkdom. Dat brengt naast de praktische zaken hoe hiermee om te gaan, ook de nodige emotionele aspecten met zich mee. Als we zelf het geld hebben verdiend, passen we ons aan en leren er mee omgaan. Bij een erfenis speelt er veel meer dan alleen het geld dat wordt bijgeschreven op de bankrekening.  Je hebt tijd nodig om een nieuwe balans te vinden in je leven. Dan volgt de vraag hoe je dit plotselinge geld inzet om jouw kwaliteit van leven het liefst levenslang te verbeteren.

Bij vermogensplanning gaat het over meer dan geld. Geld is niets meer dan smeerolie tussen wieg en graf. Door goede vragen te stellen en erachter te komen hoe jij wil leven, kunnen we geld inzetten op een manier die daaraan bijdraagt. Als vermogensplanner richt ik, na een grondige inventarisatie van je wensen, het vermogen dusdanig in dat je de gewenste levensstijl kunt bereiken en behouden.

Door het verbinden van je hoofd en je hart voorkom je dat geld een zware last zonder zinvolle bestemming wordt. Voorkom dat je net als velen over een poosje terug bent bij af.